Vítejte na stránkách autodopravy Eduard Krása

Dopravní společnost Eduard Krása - osobní doprava, zabývající se vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravou, přepravuje klienty z celého světa od roku 1994. Služeb naší společnosti využívají cestovní kanceláře, hotely, obchodní společnosti, soukromé firmy, agentury. Jsme schopni zajistit osobní dopravu při nejrůznějších příležitostech - kongresy, výstavy, sportovní akce, poznávací zájezdy atd.

Naší výhodou je fungující NON-STOP dispečink 24/7 na tel.: +420 777 800 668. Disponujeme rozsáhlým moderním vozovým parkem od osobních vozidel až po velké autobusy pro 70 osob. Každý řidič je vybaven mobilním telefonem pro flexibilní komunikaci se zákazníkem a dispečinkem.

Těšíme se na spolupráci s každým klientem, kterému poskytujeme vždy individuální přístup.

Eduard Krása, majitel společnosti


 

Welcome to the website of the personal and bus transportation company Eduard Krása

The transport company Eduard Krása – personal transport dealing with national as well as international bus transport, has been transporting clients from the whole world since 1994. The services of our company are used by travel agencies, hotels, commercial companies, private firms and agencies. We are able to provide personal transport at the most various occasions - congresses, fairs, sport events, excursions, etc.

Our benefit is the operating NON-STOP dispatching centre 24/7 under the tel. number: +420 777 800 668. We dispose of a vast modern fleet from personal cars up to big buses for 70 persons. Every driver is equipped with a mobile phone for flexible communication with the customer and the dispatching centre.

We are looking forward to cooperation with each client, to whom we always provide individual approach.

Eduard Krása, owner of the company

Dopravní agentura Eduard KRÁSA

Bělčická 2844
141 00 Praha 4

IČ: 457 34 283
DIČ: CZ 7105121639DISPEČINK:
+420 727 800 668


Fax: +420 241 932 305
GSM: +420 602 332 336
E-mail: krasabus@krasabus.cz

Copyright © 2009 Eduard Krása - osobní doprava. Tvorba webových stránek: CE Solutions, s.r.o.